Declaraţia dlui. Emmanuel Jacob - Preşedinte EUROMIL

Brussels, 18 November 2008

I, Emmanuel Jacob, President of EUROMIL the European Organisation of Military Associations, declare hereby that the Military Order of Romania is our partner in Romania.


Declaraţia completă...


Ordinul Militar de România, înfiinţat la data de 31 ianuarie 2008, are ca obiectiv fundamental securitatea socială, considerând statutul militarului ca fiind o componentă a acesteia.

Anii de educaţie şi de instruire, misiunile, uneori deosebit de dificile, atât interne cât şi externe, i-au determinat pe militari să se raporteze la simbolurile şi valorile naţionale dintr-o altă perspectivă. De aceea, implicarea activă a persoanelor din categoria socio-profesională a militarilor în toate domeniile vieţii sociale reprezintă un câştig major pentru societate.


Ordinul Militar de România este membru al EUROMIL - Organizaţia Europeană a Asociaţiilor Militare - cu sediul în Bruxelles.


EUROMIL, înfiinţat în 1972, este partener oficial al Parlamentului European, NATO şi OSCE, şi promovează conceptul "Militarul - cetăţean în uniformă".


Ordinul Militar de România are ca scop:

  • să sprijine implicarea activă a persoanelor din categoria socio-profesională a militarilor în toate domeniile vieţii sociale.
  • să organizeze cursuri tematice, schimburi de experienţă, seminarii, mese rotunde etc., în ţară şi în străinătate;
  • să introducă în toate proiectele şi activităţile desfăşurate cele mai înalte standarde internaţionale, care să aibă un impact pozitiv în viaţa participanţilor şi a societăţii în ansamblu;
  • să iniţieze, să organizeze şi să conducă schimburi de experienţă cu organizaţii din ţară şi din străinătate, care au preocupări similare;